ඉංජිනේරු තාක්ෂණය PDF

 
                    A/L වලට ඉංජිනේරු තාක්ෂණයෙන් කරන අයට වැදගත් වෙන E-Book (PDF) කිහිපයක් පහලින් download කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම පොතක්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් නිකුත් කරපු පොත් වල Scan කරන ලද පිටපත්.


 • තාක්ෂණවේදය හැදින්වීම සහ මූලික විදුලි තාක්ෂණවේදය.(Introduction & Electricity) - 70MB
 • මූලික ස්වයංචල තාක්ෂණවේදය.(Basic Automobile Technology) - 29MB
 • ගොඩනැගිලි තාක්ෂණවේදය, ගෘහස්ත ජල සම්පාදනය සහ කසල අපවහනය. (Civil) - 90MB
 • ව්‍යවසායකත්වය හා කලමනාකරණය. (Entrepreneurship & Management) - 47MB
 • බිම් මැනුම්. (Land Surveying) - 67MB
 • ඉංජිනේරු ඇදීම්. (Drawing) - 20MB
 • විදුලි යන්ත්‍ර සහ බල පද්ධති. (Electrical Machines & Power Systems) - 29MB
 • මූලික ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය. (General Electronic Technology) - 73MB

18 Comments

Blogger profile එකෙන් comment දාන්න ගැටලුවක් තියෙනවනම් මේ ලිපිය කියවන්න.

 1. ඉතාමත් ස්තුතියි මේ ටිකට!

  ReplyDelete
 2. බොහොම ස්තූතියි..!

  ReplyDelete
 3. මේ පොඩි උදව්වක් කරනවද tds එක මොන පාඩමේද තියෙන්නේ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ගොඩනැගිලි තාක්ෂණවේදය, ගෘහස්ත ජල සම්පාදනය සහ කසල අපවහනය. (Civil)

   මේ කොටස බලන්න.

   Delete
 4. thnx drrr,,,technical collge wala exam sadha haa godk wedgth una,,,

  ReplyDelete
 5. I like this website & thank you for this service❤️🙏🙏🙏🙏🙏

  ReplyDelete
 6. මේ පොත් ටිකේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ඔක්කොම පාඩම් ටික තියෙනවද

  ReplyDelete
 7. Production padame satahan nedda hoyaganna

  ReplyDelete
 8. අනිත් පාඩම් ටිකත් දාන්න

  ReplyDelete
 9. Thank you verymuch

  ReplyDelete
Previous Post Next Post

Recent Post

Features